Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-12-12 protokoll.pdf 1.1 MB 2020-08-04 08.00

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden handlingar 2019-12-12.pdf 3 MB 2019-12-11 14.45
Anmälningsärenden handlingar 2019-12-12.pdf 556.2 kB 2019-12-05 13.01

Beslutsärenden:

  • Budget 2019:2 Förskolenämnden
  • Yttrande över detaljplan för Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl., Borås Stad
  • Remiss: Utbyggnadsstrategi - mer stad längs Viskan
  • Lokalresursbehovsplan för planperioden 2020 - 2022 Förskolenämnden
  • Förskolenämndens sammanträdesdagar 2019
  • Arbetsmiljöansvar - delegering till förvaltningschef på Förskoleförvaltningen
  • Kontaktpolitikeruppdrag Förskolenämnden mandatperioden 2019-2022
  • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
  • Delegationsbeslut
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-07] Förskolenämnden , sammanträde 2019-01-24 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol