Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-02-28 protokoll.pdf 2 MB 2020-08-04 08.09
Förskolenämnden 2019-02-28 § 28 protokoll, omedelbar justering.pdf 1.3 MB 2020-08-04 08.10

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-02-28 handlingar.pdf 81.8 MB 2019-02-21 12.29

Beslutsärenden:

 • Årsredovisning 2018 Förskolenämnden
 • Miljörapport 2018 Förskolenämnden
 • Uppföljning av intern kontrollplan 2018
 • Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning
 • Rapportering av inkomna synpunkter januari-december 2018
 • Initiativärende: Följ läroplanen
 • Anslagsframställan för nybyggnation av Strandvägens förskola, Strandvägen 14, Sandhults- Rydet 1:22, Sandared
 • Yttrande över detaljplan för Lugnet del av Innerstaden 1:3 Nötskrikan
 • Yttrande över detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. – Räfseryd
 • Remiss- Förslag till revidering av nämndens reglemente och det gemensamma reglementet.
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Delegationsbeslut
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-07] Förskolenämnden , sammanträde 2019-02-28 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol