Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-03-28 protokoll.pdf 1.1 MB 2020-08-04 08.10

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-03-28 handlingar.pdf 31.3 MB 2019-03-26 16.14

Beslutsärenden:

  • Rapportering av Förskolenämndens personuppgiftsbehandlingar 2018
  • Remiss: Program för nationella minoriteter
  • Månadsrapport februari 2019
  • Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg
  • Initiativärende Grön Flagg
  • Yttrande över detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl., - Ynglingagatan
  • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
  • Delegationsbeslut
  • Rapportering från kontaktpolitiker
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-07] Förskolenämnden , sammanträde 2019-03-28 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol