Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-04-16 protokoll.pdf 1006.5 kB 2020-08-04 08.13

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-04-16 handlingar.pdf 64.9 MB 2019-04-10 15.36

Beslutsärenden:

 • Svar på remiss: Plan för samhällsstörningar och extra ordinära händelser
 • Resursfördelningsmodell kommunala och fristående förskolor
 • Månadsrapport mars 2019
 • Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i Budget 2019
 • Yttrande över detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl. - Myråsskolan, Borås Stad
 • Yttrande över detaljplan för Nedre Norrmalm, Hamstern 1:1 m.fl. Borås Stad
 • Yttrande över detaljplan för Centrum, Hugin 1 m.fl.
 • Arvode vid deltagande i medborgardialoger 2019
 • Yttrande över detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 m.fl. Borås Stad
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Rapportering från kontaktpolitiker
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-07] Förskolenämnden , sammanträde 2019-04-16 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol