Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Borås Djurpark, konferensrum i Aphuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-05-28 protokoll.pdf 645 kB 2020-08-04 07.59

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-05-28 handlingar.pdf 66.1 MB 2019-05-21 14.08

Beslutsärenden:

  • Revisionsrapport - Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga
  • Yttrande över planprogram för kv Ulysses m.fl., Södra Centrum, Borås Stad
  • Yttrande över detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad
  • Användning av buffert 2019
  • Tertialrapport 1 2019 Förskolenämnden
  • Ersättning vid deltagande vid Skolriksdagen 2019 och studieresa i Finland
  • Yttrande över detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad
  • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
  • Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning
  • Rapportering från kontaktpolitiker
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-07] Förskolenämnden , sammanträde 2019-05-28 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol