Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-06-13 protokoll.pdf 1.6 MB 2020-12-02 12.16

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-06-13 handlingar.pdf 82.9 MB 2019-06-12 12.50

Beslutsärenden

 • Uppdrag i Budget 2019: Utreda möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa
 • Månadsrapport maj 2019
 • Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola, vård och omsorg
 • Remiss-organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik
 • Yttrande över detaljplan för Hestra Parkstad Torpa-Hestra 4:4 m.fl.
 • Yttrande över detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1, Söder om Viaredsmotet
 • Start av familjecentral på central plats i Borås
 • Dygnet runt-verksamhet
 • Sjuhäradspriser 2019
 • Inhyrning av förskola Norrby 2.1
 • Serveringskök, mindre enheter
 • Yttrande över detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., Tullastugan, Borås Stad
 • Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-07] Förskolenämnden , sammanträde 2019-06-13 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol