Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Förskolenämnden, sammanträde 2019-08-29 17.00

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid: 2019-08-29 17.00
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-08-29 protokoll.pdf 554.5 kB 2019-09-02 17.00

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden-2019-08-29 handlingar.pdf 5.1 MB 2019-08-27 11.20
Förskolenämnden 2019-08-29 anmälningsärenden.pdf 32 MB 2019-08-22 07.48

Beslutsärenden

  • Intern kontroll 2020
  • Initiativärende - Ansökan Tittut
  • Återrapportering från medborgardialog på Almenäs 24 maj 2019
  • Start av familjecentral på central plats i Borås
  • Budget 2020:1 för Förskolenämnden
  • Månadsrapport juni 2019
  • Ansökan om utökning av befintlig förskola Änglabackens förskola
  • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
  • Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning
  • Rapportering från kontaktpolitiker
Kalenderblad

Senast ändrad: 2019-09-02 17.01

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-07] Förskolenämnden , sammanträde 2019-08-29 17.00

g q n C