Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-09-19 protkoll.pdf 758.3 kB 2020-08-04 08.11

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-09-19 handlingar.pdf 23.8 MB 2019-09-19 10.22
Anmälningsärenden 190919 pdf.pdf 1.1 MB 2019-09-12 12.43

Beslutsärenden

 • Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv
 • Remiss - Motion, Familjecentral i Serviceort
 • Miljörapport tertial 2 2019
 • Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2019
 • Initiativärende Vistelsetid förskola och pedagogisk omsorg
 • Motion - Den första jämställda generationen
 • Ansökan annan pedagogisk verksamhet - H&W Nation AB
 • Rapportering av kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2019
 • Tertialrapport 2 2019
 • Backadalen förskola, Bergsäter, ny förskola
 • Framställan om renovering av Kvarngårdens förskola, Borås Centrum
 • Initiativärende - Delad förskoleplats
 • Yttrande över planprogram för Viskafors, Borås Stad
 • Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
 • Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning
 • Rapportering från kontaktpolitiker
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-07] Förskolenämnden , sammanträde 2019-09-19 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol