Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-10-24 protkoll.pdf 2.5 MB 2020-08-04 08.11

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-10-24 handlingar.pdf 4.9 MB 2019-10-24 08.27
Anmälningsärenden 2019-10-24 handlingar.pdf 1.2 MB 2019-10-17 13.26

Beslutsärenden

Upphandling utbildning barnskötare - Tilldelningsbeslut (sekretess)
Delegation till förvaltningschef
Uppdrag till förvaltningschef avseende tilldelning i upphandling
Tilläggsbelopp för 6-åringar i förskola samt skolbarn i dygnet-runt
Månadsrapport september 2019
Ersättning vid deltagande vid integrationsdagen den 5 november 2019
Ersättning vid deltagande i konferens: Barnrätt i praktiken 20 november
Initiativärende - Tillskriva Lokalförsörjningsnämnden gällande Lokalresursplan för 2020-2022
Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023
Kontaktpolitikeruppdrag Förskolenämnden mandatperioden 2019-2022
Användning av buffert 2019
Språk på finskspråkig förskola
Återrapportering från medborgardialog på Tallbacken 10 oktober 2019
Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019-2021
Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning
Rapportering från kontaktpolitiker

Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-07] Förskolenämnden , sammanträde 2019-10-24 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol