Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-11-28 protkoll.pdf 729 kB 2020-08-04 08.12

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-11-28 handlingar.pdf 16.6 MB 2019-11-27 11.12
Anmälningsärenden 2019-11-28 handlingar.pdf 1.3 MB 2019-11-21 09.53

Beslutsärenden

Delegationsordning för Förskolenämnden
Förskolenämndens sammanträdesdagar 2020
Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 m.fl. Borås Stad
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Månadsrapport oktober 2019
Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning
Rapportering från kontaktpolitiker

Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-07] Förskolenämnden , sammanträde 2019-11-28 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol