Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2019-12-12 protokoll.pdf 1.1 MB 2020-08-04 08.00

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden handlingar 2019-12-12.pdf 3 MB 2019-12-11 14.45
Anmälningsärenden handlingar 2019-12-12.pdf 556.2 kB 2019-12-05 13.01

Beslutsärenden

Revidering av regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid
Uppdrag i budget 2019: Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås
Remiss - Digital strategi 2020
Revidering av Strategi Bildningsstaden
Månadsrapport november 2019
Budget 2020
Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i resursfördelningsmodell 2020
Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, Kyrkbacken
Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, Ansgarsbacken
Ersättning till fristående förskola 2020, Svenska kyrkan i Borås, Änglabacken
Ersättning till fristående förskola 2020, Förskolan Paletten
Ersättning till fristående förskola 2020, Montessoriförskolan Pyramiden
Ersättning till fristående förskola 2020, Borås Kristna förskola Guldbaggen
Ersättning till fristående förskola 2020, Freinetförskolan Ejdern
Ersättning till fristående förskola 2020, Montessoriförskolan Globen
Ersättning till fristående förskola 2020, Montessoriförskolan Malmen
Ersättning till fristående förskola 2020, Förskolan IdeaLiv
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020, Familjedaghemmet Aran
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2020, Ströms slott
Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning
Rapportering från kontaktpolitiker

Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-19] Förskolenämnden , sammanträde 2019-12-12 16.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol