Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-01-30 protokoll.pdf 316 kB 2020-08-04 08.00

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämndens handlingar 2020-01-30.pdf 6.5 MB 2020-01-28 14.02
Förskolenämnden 2020-01-30 Anmälningsärenden.pdf 2.6 MB 2020-01-23 09.28

Beslutsärenden

Utredning om minskning av engångsartiklar
Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
Lokalbehovsplan 2021-2023
Undertecknande av handlingar
Detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristinebergs Centrum, Borås Stad
Delegationsärenden enl. bilagd förteckning
Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-29] Förskolenämnden , sammanträde 2020-01-30 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol