Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, plan 1, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-02-24 protkoll.pdf 997.9 kB 2020-08-04 08.13
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-02-24 handlingar.pdf 20.4 MB 2020-02-18 13.19
Anmälningsärenden 2020-02-24 handlingar.pdf 1.4 MB 2020-02-17 09.14

Beslutsärenden

Årsredovisning 2019
Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019
Delrapportering av åtgärdsplan, Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017
Uppföljning av intern kontrollplan 2019
Detaljplan - Hulta, Hulta 4:41 m.fl., Storegårdsgatan, Borås Stad
Projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola i Sjömarken
Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
Delegationsärenden enl. bilagd förteckning

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-29] Förskolenämnden , sammanträde 2020-02-24 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol