Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Digitalt via Teams

Observera att sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-04-23 protokoll.pdf 281.3 kB 2020-08-04 08.01

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-04-23 handlingar.pdf 3.8 MB 2020-04-22 13.47
Förskolenämnden anmälningsärenden 2020-04-23 handlingar.pdf 11.6 MB 2020-04-16 08.55

Beslutsärenden

Initiativärende Kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Månadsrapport mars 2020
Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i Budget 2020
Svar på remiss - Biblioteksprogram 2020-2023
Svar på revisionsrapport granskning av taxor och avgifter i Förskolenämnden
Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Förskolenämndens dokumenthanteringsplan
Rapportering av Förskolenämndens personuppgiftsbehandlingar 2019
Öppning av öppna förskolans verksamhet
Barn till föräldralediga och arbetssökande
Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-29] Förskolenämnden , sammanträde 2020-04-23 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol