Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Gingri, plan 3, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-05-18 protokoll.pdf 743.2 kB 2020-08-04 08.02

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-05-18 handlingar.pdf 1005.9 kB 2020-05-11 15.31
Anmälningsärenden 2020-05-18 handlingar.pdf 10.8 MB 2020-05-11 15.33

Beslutsärenden

Information om tillsyn fristående förskolor
Tertialrapport 1 2020 Förskolenämnden
Utredning om behov av ny förskola kommer att finnas på Hestra Serenadgatan före år 2024
Motion - Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats
Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-29] Förskolenämnden , sammanträde 2020-05-18 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol