Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Gingri, plan 3, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämndens protokoll 2020-06-16.pdf 792.6 kB 2020-12-14 12.35

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden handlingar 2020-06-16.pdf 23.3 MB 2020-06-16 14.42
Anmälningsärenden handlingar 2020-06-16.pdf 9.3 MB 2020-06-09 19.53

Beslutsärenden

Informationsärende om resultatet av klimatenkäten
Information om kompetensförsörjningsplan 2020-2021
Information om uppdrag att ta fram en plan för satsning på utemiljöer
Månadsrapport maj 2020
Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga
Svar på initiativärende: Redovisning av satsning på utemiljön
Plan för jämställdhetsintegrering
Utbyggnation av Tokarpsbergs förskola
Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse
Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad
Detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera, Borås Stad
Avtalsförslag Kronängsparkens förskola
Svar på initiativärende: Verksamhetsmått - placering på förskola
Hulta Torg: Mötesplats, Fritidsgård och förskola
Sekretess: Riktad tillsyn - Änglabackens förskola
Anmälningsärenden
Delegationsbeslut

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-29] Förskolenämnden , sammanträde 2020-06-16 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol