Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde från förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Gingri, Olovsholmsgatan 32

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-08-20 protokoll.pdf 1 MB 2021-01-20 13.05

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-08-20 handlingar.pdf 5.8 MB 2020-08-20 11.25
Anmälningsärenden 2020-08-20 handlingar.pdf 2.7 MB 2020-08-13 11.24

Beslutsärenden

IMånadsrapport juni 2020
Intern kontroll 2021
Remiss - Borås Stads Energi- och klimatstrategi
Projekteringsframställan avseende nybyggnad av Kristinegårdens förskola
Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service
Remiss: Anhörigstöd för barn och unga
Budget 2021:1 Förskolenämnden
Senareläggning av projektering av Badstrandsvägens förskola i Sjömarken
Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
Delegationsbeslut enl. blagd förteckning

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-29] Förskolenämnden , sammanträde 2020-08-20 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol