Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Förskolenämnden, sammanträde 2020-09-17 17.00

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid: 2020-09-17 17.00
Plats: Borås Kongress, konferenslokal Prada, Akademiplatsen 2, 503 32 Borås

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Här kommer protokollet att publiceras efter justering.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-09-17 handlingar.pdf 2.1 MB 2020-09-11 14.07

Beslutsärenden

Remiss - Föreskrifter för avfallshantering
Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i Budget 2020
Revisionsrapport - Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga
Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2020
Miljörapport tertial 2 2020
Tertialrapport 2 2020
Initiativärende - utreda möjligheten att göra Villa Solbacken till förskola.
Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad: 2020-09-17 18.37

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-29] Förskolenämnden , sammanträde 2020-09-17 17.00

g q n C