Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Förskolenämnden, sammanträde 2020-10-22 17.00

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid: 2020-10-22 17.00
Plats: Borås Kongress, konferenslokal Tacitus

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Här kommer protokollet att publiceras efter justering.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-10-22 handlingar.pdf 3.4 MB 2020-10-21 09.52

Beslutsärenden

Information om stickprov gjorda september 2020
Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd
Förskolenämndens sammanträdesdagar 2021
Månadsrapport september 2020
Stängning av Våglängdsgårdens förskola
Stängning av Götagårdens förskola
Stängning av I ur och skur Kvarnen
Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet
Initiativärende Kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden
Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad: 2020-10-22 20.13

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-29] Förskolenämnden , sammanträde 2020-10-22 17.00

g q n C