Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Borås Kongress, konferenslokal Tacitus

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-10-22 protokoll.pdf 932.7 kB 2021-01-22 11.21

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-10-22 handlingar.pdf 3.4 MB 2020-10-21 09.52

Beslutsärenden

Information om stickprov gjorda september 2020
Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd
Förskolenämndens sammanträdesdagar 2021
Månadsrapport september 2020
Stängning av Våglängdsgårdens förskola
Stängning av Götagårdens förskola
Stängning av I ur och skur Kvarnen
Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet
Initiativärende Kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden
Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-29] Förskolenämnden , sammanträde 2020-10-22 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol