Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Digitalt nämndsammanträde från Utgårdsgatan 9, 504 47 Borås

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-11-19 Protokoll.pdf 535 kB 2021-01-22 14.17

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-11-19 handlingar.pdf 53.8 MB 2020-11-19 13.24

Beslutsärenden

Detaljplan - Hulta, Hulta 4:41 m.fl, Borås Stad
Detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad
Remiss - Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken
Årlig översyn av Förskolenämndens delegationsordning - Ärendet utgick från dagordningen
Månadsrapport oktober 2020
Digital signering vid justering av nämndens protokoll
Julgåva till anställda 2020
Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-29] Förskolenämnden , sammanträde 2020-11-19 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol