Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde från Utgårdsgatan 9, Borås

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2020-12-17 protokoll.pdf 1.2 MB 2021-01-27 20.12
Bilagor till protokoll.pdf 450.3 kB 2021-01-27 20.12

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämden 2020-12-17 handlingar.pdf 9.8 MB 2020-12-16 10.21

Beslutsärenden

Informationssäkerhetspolicy Borås stad
Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola och utökning av befintligt tillstånd
Månadsrapport november 2020
Svar på remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter
Delegationsordning för Förskolenämnden
Budget 2021
Grundbelopp samt nivå på strukturbelopp i resursfördelningsmodell 2021
Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, Kyrkbacken
Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, Änglabacken
Ersättning till fristående förskola 2021, Svenska kyrkan i Borås, Ansgarsbacken
Ersättning till fristående förskola 2021, Förskolan Paletten
Ersättning till fristående förskola 2021, Montessoriförskolan Pyramiden
Ersättning till fristående förskola 2021, Borås Kristna förskola Guldbaggen
Ersättning till fristående förskola 2021, Freinetförskolan Ejdern
Ersättning till fristående förskola 2021, Montessoriförskolan Globen
Ersättning till fristående förskola 2021, Montessoriförskolan Malmen
Ersättning till fristående förskola 2021, Förskolan IdeaLiv
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021, Familjedaghemmet Aran
Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2021, Ströms slott
Ersättning vid deltagande vid integrationsdagen den 3 november 2020
Ersättning vid deltagande vid webbinarium Vit Jul - för barnens skull den 4 december 2020
Ny förskola i Viskafors Hagkällevägen 2, Rydboholm 1.477
Stänging av öppna förskolans verksamhet
Barn med familjemedlemmar som är bekräftat sjuka i Covid-19
Svar på initiativärende - Förstärkt belysning på förskolegårdar
Förhyrning av lokal på Druveforsvägen 9, Björnflokan
Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-29] Förskolenämnden , sammanträde 2020-12-17 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol