Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde från Utgårdsgatan 9, Borås

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2021-02-22 Protokoll.pdf 378.8 kB 2021-02-23 10.13
Bilaga 1 - Ärende 5 protokollsanteckning KD.pdf 210.8 kB 2021-02-23 10.13

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2022-02-22 handlingar.pdf 10.3 MB 2021-02-22 14.11

Beslutsärenden

Presentation av ny förskola för Förskolenämnden

Byte av modul på Trollgårdens förskola, Sjöbo

Detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 med flera Västerbro, Borås Stad

Redovisning av inkomna synpunkter 2020

Uppföljning av intern kontrollplan 2020

Årsredovisning 2020

Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wifi vid kommunala verksamheter.

Svar på remiss - Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle

Fortsatt stängning av öppna förskolans fysiska verksamhet

Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning

Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-04] Förskolenämnden , sammanträde 2021-02-22 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol