Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde från Utgårdsgatan 9, Borås

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2021-03-25 protokoll.pdf 416.5 kB 2021-03-26 07.44
Bilaga 1 - Ärende 4 - Alternativt förslag M+KD.pdf 144.1 kB 2021-03-26 07.44

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2021-03-25 handlingar.pdf 25.1 MB 2021-03-23 18.49

Beslutsärenden

Presentation av ny förskola för Förskolenämnden
Senarelagt öppnande av Hagkällans förskola
Möjlighet för öppna förskolan att bedriva fysisk verksamhet utomhus
Förskolenämndens handlingsplan för Borås Stads Energi- och klimatstrategi
Rapportering av Förskolenämndens personuppgiftsbehandlingar 2020
Svar på remiss - Avfallsplan för Borås och för Boråsregionen 2021-2030
Månadsrapport februari 2021
Beslut för ansökan om tillstånd för att bedriva fristående förskola - Ljusberga utbildning AB (Sekretess)
Svar på revisionsrapport - Granskning av integration och etablering i Borås Stad
Svar på remiss av promemoria - Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan
Detaljplan för Östermalm Solhem 1 och 4 med flera, Borås stad
Ersättning vid deltagande på Seminarium med Hans Abrahamsson - Vår tids stora samhällsomdaning
Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning
Delegationsbeslut enl. bilagd förteckning

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-04] Förskolenämnden , sammanträde 2021-03-25 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol