Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde från Utgårdsgatan 9, Borås

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2021-05-17 protokoll.pdf 449 kB 2021-05-18 07.16

Bilagor

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2021-05-17 handlingar.pdf 14.7 MB 2021-05-11 13.10

Beslutsärenden

Presentation av ny förskola för Förskolenämnden
Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15 (ny skola)
Tertialrapport 1 2021
Begäran om användning av ackumulerat överskott
Ersättning vid deltagande på Skolriksdagen 2021
Svar på remiss - Revidering av Visionen Borås 2025
Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i Budget 2021
Utvärdering resursfördelningsmodell
Användning av buffert 2021 - Tilläggsbelopp
Svar på motion - Menssäkra Borås
Anmälningsärenden
Redovisning av delegationsbeslut

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-04] Förskolenämnden , sammanträde 2021-05-17 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol