Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde från Utgårdsgatan 9, Borås

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2021-06-17 protokoll.pdfPdf, 497.8 kB. 497.8 kB 2021-06-18 07.53

Bilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bilaga 1 - Ärende 5 - Alternativt förslag till beslut från SD.pdfPdf, 61.2 kB. 61.2 kB 2021-06-18 07.54
Bilaga 2 - Initiativärende Sverigedemokraterna - Engångskostnader för nyttjande av nämndens ackumulerade resultat.pdfPdf, 502.6 kB. 502.6 kB 2021-06-18 07.54

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2021-06-17 handlingar.pdfPdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-06-16 14.35

Beslutsärenden

Revidering av Förskolenämndens dokumenthanteringsplan 2021
Månadsrapport maj 2021
Sommargåva till anställda 2021
Ansökan annan pedagogisk verksamhet - Ekolek Barnomsorg AB (Sekretess)
Ansökan om godkännande för fristående förskola - Freinetförskolan Ejdern AB (Sekretess)
Ersättning för utbildningsdagar i hedersrelaterat våld och förtryck
Initiativärende - Engångskostnader för nyttjande av nämndens ackumulerade resultat
Användning av buffert 2021 - Tilläggsbelopp
Återgång till ordinarie verksamhet för öppna förskolan
Anmälningsärenden
Redovisning av delegationsbeslut

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-04] Förskolenämnden , sammanträde 2021-06-17 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol