Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskolenämnden, sammanträde

Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde från Utgårdsgatan 9, Borås

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2021-09-16 protokoll.pdf Pdf, 476.4 kB. 476.4 kB 2021-09-17 07.17

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förskolenämnden 2021-09-16 handlingar.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2021-09-16 11.00

Beslutsärenden

Informationsärende - Rapport uppföljningsmöten kost och lokalvård
Informationsärende - Första kritiska dygnen vid misstanke om sexuella trakasserier
Miljörapport tertial 2 2021
Tertialrapport 2 2021
Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i Budget 2021
Svar på remiss - Borås Stads handlingsprogram för säkerhet 2019-2022
Svar på initiativärende - Engångskostnader för nyttjande av nämndens ackumulerade resultat
Svar på hemställan för utökade insatser för att motverka otillåten påverkan och självcensur mot chefer, medarbetare och förtroendevalda i Borås stad
Anmälningsärenden
Redovisning av delegationsbeslut

Barn som hoppar i vattenpöl

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-04] Förskolenämnden , sammanträde 2021-09-16 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol