Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2017-02-20 16.15

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid: 2017-02-20 16.15
Plats: Norrbyhuset, Västra Nygatan 52

Senast ändrad: 2017-02-24 10.11

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-19] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2017-02-20 16.15

g q n C