Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2017-05-16 13.30

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Gruppmöten: 2017-05-16 13.00

Tid: 2017-05-16 13.30
Plats: Sturegatan 38

Senast ändrad: 2017-05-23 08.11

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-19] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2017-05-16 13.30

g q n C