Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2018-08-27 14.00

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Gruppmöten: 2018-08-27 13.00-14.00

Tid: 2018-08-27 14.00
Plats: Sturegatan 38

Senast ändrad: 2018-08-30 08.40

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-12] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2018-08-27 14.00

g q n C