Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2018-11-05 15.00

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Gruppmöten: 2018-11-05 14.00-15.00

Tid: 2018-11-05 15.00
Plats: Brämhults Scoutkår, Flädergatan 44, Brämhult

Senast ändrad: 2018-11-09 13.47

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-12] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2018-11-05 15.00

g q n C