Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Gruppmöten: 2018-11-05 14.00-15.00

Tid:
Plats: Brämhults Scoutkår, Flädergatan 44, Brämhult

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2018-11-05 protokollPDF

Handlingar och ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2018-11-05 ärendelistaPDF
Fritids- och folkhälsonämnden 2018-11-05 handlingarPDF

Redovisning av anmälningsärenden 2018-11-05PDF
Redovisning av delegationsärenden 2018-11-05PDF

Ärendelista

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Allmänhetens frågestund
3. Godkännande av föredragningslista
4. Information från Brämhults Scoutkår
5. Information om arbetet med Europeiska volonärstjänsten (EVS)
6. Information samt beslut om Program för Öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad
7. Taxor och avgifter för Fritids- och folkhälsonämnden 2019
8. Handlingsplan för en ekonomi i balans
9. Begäran om amorteringsfrihet för Borås Arena AB för perioden 2018-10-01 - 2019-12-31
10. Sammanställning av inkomna synpunkter från Medborgardialogen vid Kronängs Idrottsplats tisdagen 9 oktober
11. Revidering av tidigare hallutredning
12. Årets integrationsfrämjande förening 2018
13. Utredning om möjlighet att införa "Följa med-kort"
14. Skrivelse om parkeringssituationen vid Träffpunkt Simonsland
15. Utvärdering av Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås
16. Letter of intent med Franska staden Bourg-en-Bresse
17. Yttrande över samråd för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad
18. Yttrande över samråd för detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad
19. Yttrande över underrättelse om granskning av ändring av Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad
20. Yttrande över underrättelse om granskning för detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl, Druveforsvägen, Borås Stad
21. Anmälningsärenden
22. Delegationsbeslut
23. Förvaltningschefen informerar
24. Övrigt

Brämhults scoutkår

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-12] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2018-11-05 15.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol