Meny

Meny

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2019-03-18 16.30

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Gruppmöten: 2019-03-18 16.00-16.30

Tid: 2019-03-18 16.30
Plats: Sturegatan 38

Senast ändrad: 2019-03-19 07.47

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-03-01] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2019-03-18 16.30

g q n C