Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2019-06-18 14.00

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Gruppmöten: 12.45-13.30

Rundvandring Mariedal: 13.30-14.00

Tid: 2019-06-18 14.00
Plats: Kransmossen, Mariedals klubbhus, Kransvägen 214

Senast ändrad: 2019-06-25 08.23

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-11] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2019-06-18 14.00

g q n C