Meny

Meny

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2019-10-04 13.00

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Gruppmöten: 12.00-13.00

Tid: 2019-10-04 13.00
Plats: Sturegatan 38

 

Sturegatan 38

Senast ändrad: 2019-05-02 09.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-11] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2019-10-04 13.00

g q n C