Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2020-03-23 16.00

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

OBS! Med anledning av Covid-19 är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Gruppmöten:

Mitt S-Samverkan 2020-03-19
Allianspartierna och SD 2020-03-23 15.00-16.00

Tid: 2020-03-23 16.00
Plats: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38

Senast ändrad: 2020-03-27 07.07

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-14] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2020-03-23 16.00

g q n C