Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2020-06-15 14.30

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Gruppmöten:
Mitt S-samverkan 2020-06-11
Allianspartierna 2020-06-11
SD 2020-06-15

Tid: 2020-06-15 14.30
Plats: Röda Rummet, Kulturhuset samt virtuellt mötesrum via Microsoft Teams

Senast ändrad: 2020-06-22 11.48

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-14] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2020-06-15 14.30

g q n C