Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2020-10-19 16.00

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.


Tid: 2020-10-19 16.00
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal samt Microsoft Teams

OBS! Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde är under rådande omständigheter stängt för allmänheten

Gruppmöten:

Mitt- Samverkan 2020-10-15 kl 18:00
Allianspartierna 2020-10-16 kl 11:00
SD 2020-10-18

Beslut och protokoll

Protokollet publiceras inom kort


Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-10-19 handlingarPDF

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-10-19 ärendelistaPDF

Redovisning av Anmälningsärenden 2020-10-19PDFSturegatan 38

Senast ändrad: 2020-10-20 07.52

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-14] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2020-10-19 16.00

g q n C