Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.


Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal samt Microsoft Teams

OBS! Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde är under rådande omständigheter stängt för allmänheten

Gruppmöten:

Mitt- Samverkan 2020-10-15 kl 18:00
Allianspartierna 2020-10-16 kl 11:00
SD 2020-10-18

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-10-19 protokollPDF


Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-10-19 handlingarPDF

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-10-19 ärendelistaPDF

Redovisning av Anmälningsärenden 2020-10-19PDF

Ärendelista

1. Upprop och val av protokllsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Besök och information av Brämhults IK avseende framtidsvisioner (20
min) samt Ansökan från Brämhults IK avseende Utvecklingsplan för
Brämhults IP
4. Utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta
5. Yttrande över Uppföljning av program för Nationella minoriteter
6. Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 mellan Södra
hälso- och sjukvårdsnämnden och Borås Stad
7. Stöd till föreningar i Borås Stad med anledning av Coronapandemin 2020
8. Yttrande över granskning avseende Detaljplan för Kristineberg,
Gisseberget 1 m.fl., Kristinebergs Centrum, Borås Stad
9. Yttrande över granskning avseende Detaljplan för Centrum, Vile 7 m.fl,
Borås Stad
10. Gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler och idrottshallar i
samband med övernattning vid evenemang
11. Lokal utvecklingsplan för Fristadbygden
12. Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande - hantering av Lokala
utvecklingsplaner
13. Sammanträdestider för Fritids- och folkhälsonämnden 2021
14. Redovisning av Anmälningsärenden
15. Förvaltningschefen informerarSturegatan 38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-14] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2020-10-19 16.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol