Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.


Tid:
Plats: Sturegatan 38 samt Microsoft Teams

Gruppmöten:

Mitt- Samverkan 2020-11-12 kl 18:00
Allianspartierna 2020-11-11 kl 16:30
SD 2020-11-15

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-11-16 protokollPDF
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-11-16 bilaga 1 till protokollPDF
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-11-16 bilaga 2 till protokollPDF
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-11-16 bilaga 3 till protokollPDF


Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-11-16 handlingarPDF

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-11-16 ärendelistaPDF

Redovisning av Anmälningsärenden 2020-11-16PDF

1. Upprop och val av sekreterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Besök av Dataskyddsombuden 30 min
4. Nämndsuppdrag kring digitalisering workshop (30 min)
5. Ansökan om stöd till föreningen Ungdom Utvecklingscentrum
6. Taxor och avgifter för Fritids- och folkhälsonämnden
7. Förutsättningar och åtgärder för ekonomi i balans 2020
8. Avtal om arrangörskap avseende Svenska Mästerskapen i Friidrott "Friidrotts-SM 2021"
9. Redovisning av anmälningsärenden
10. Förvaltningschefen informerar
Sturegatan 38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-14] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2020-11-16 16.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol