Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2020-11-16 16.00

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.


Tid: 2020-11-16 16.00
Plats: Sturegatan 38 samt Microsoft Teams

Senast ändrad: 2020-11-19 08.04

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-14] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2020-11-16 16.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol