Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Microsoft Teams och Röda Rummet

Gruppmöten:

Mitt- Samverkan 2020-12-07 kl 18:00
Allianspartierna 2020-12-06 kl 19:00
SD 2020-12-08

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-12-09 protokoll Pdf, 541.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-12-09 bilaga 1 till protokoll Pdf, 249.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-12-09 bilaga 2 till protokoll Pdf, 398.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-12-09 bilaga 3 till protokoll Pdf, 231.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-12-09 bilaga 4 till protokoll Pdf, 57.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Ärendelista:

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Budget 2021:2 för Fritids- och folkhälsonämnden
4. Remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås Stad
5. Remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken
6. Revidering av Borås Stads Program för föräldraskapsstöd
7. Muntlig redovisning: Kunskapsproduktion folkhälsa 2020
8. Samarbetsuppdraget lokalt inflytande - årsredovisning 2020
9. Brottsförebyggande rådet/Trygga Miljöer - Wifi vid kommunala verksamheter
10. Nämnduppdrag - digitalisering
11. Utdelning ur Borås Stads sociala samfond 3 2020
12. Yttrande över remiss: Inbjudan till samråd för detaljplan Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad
13. Överenskommelse med Hemågrden om deltagande på mötesplatsen
14. Information om ny ishall i Borås
15. Anmälningsärenden 2020
16. Delegationsbeslut 2020
17. Förvaltningschefen informerar

Sturegatan 38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-14] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2020-12-09 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol