Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2020-12-09 14.00

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid: 2020-12-09 14.00
Plats: Microsoft Teams


Gruppmöten:

Mitt- Samverkan 2020-12-07 kl 18:00
Allianspartierna 2020-12-06 kl 19:00
SD 2020-12-08

Beslut och protokoll


Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2020-12-09 handlingarPDF
Fritids- och folkhälsonämnden 2020-12-09 ärendelistaPDF


Redovisning av Anmälningsärenden 2020-12-09PDF
Redovisning av Delegationsbeslut 2020-12-09PDF
Sturegatan 38

Senast ändrad: 2020-12-02 14.32

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-14] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2020-12-09 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol