Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde via Microsoft Teams

Gruppmöten:

Mitt-S Samverkan 2021-01-21 kl 17:00
Allianspartierna M och KD 2021-01-22 kl 11:00
SD 2021-01-24

Beslut och protokoll:Sturegatan 38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-21] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2021-01-26 16.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol