Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Microsoft Teams och Vävarsalen

Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2021-05-18 handlingar Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2021-05-18 ärendelista Pdf, 106.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av Anmälningsärenden 2021-05-18 Pdf, 22.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av Delegationsbeslut 2021-05-18 Pdf, 454.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Ärendelista:

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. 13:00 Information om Streetgames av RF Sisu (20 min)
4. Information om Internationellt arbete (30 Min)
5. Uppdraget avseende utveckling av Mötesplatserna
6. Ansökan om socialt riktat bidrag till föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2021 Byttorps IF
7. Ansökan om projektbidrag från RFSL Sjuhärad avseende Borås Pride 2021
8. Information om övernattning i skolsalar och idrottshallar
9. Revidering av Vision Borås 2025
10. 15:00 Information om lovverksamhet i sommar
11. Tertial 1 2021, Fritids- och folkhälsonämnden
12. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget tertial 1 2021
13. Remiss Motion: Öka den fysiska aktiviteten hos unga
14. Information avseende Socialt Hållbart Borås
15. Information om nya isytor i Borås
16. Digital justering av protokoll för Fritids- och folkhälsonämnden
17. Redovisning av anmälningsärenden
18. Redovisning av delegationsbeslut
19. Förvaltningsschefen infomrerar

Sturegatan 38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-14] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2021-05-18 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol