Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Kulturhuset Röda Rummet

Handlingar och ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2023-01-31 ärendelista Pdf, 134.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2023-01-31 handlingar Pdf, 55.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av anmälningsärenden 2023-01-31 Pdf, 67.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av delegationsbeslut 2023-01-31 Pdf, 61.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista
1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Allmänhetens frågestund
4. Presentationsrunda och information om Fritids- och folkhälsonämnden
5. Fritids- och folkhälsonämndens sammanträdesdagar, februari-december 2023
6. Budget 2023 för Fritids- och folkhälsonämnden
7. Fikapaus
8. Presentation av förvaltningens verksamhetsplaner
9. Attest, Attestanter 2023 för Fritids- och folkhälsonämnden
10. Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag
11. Utökning av lokalytor på Träffpunkt Simonsland
12. Rapport från IOPD - en internationell konferens om medborgarinflytande i Grenoble, den 7-10 december 2022
13. Revidering av Fritids- och folkhälsonämndens bidragsregler 2023
14. Lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028
15. Plan för installation av hjärtstartare
16. Miljömålsuppföljning, tertial 3 2022 för Fritids- och folkhälsonämnden
17. Deltagande i konferensen Råd för framtiden 29-30 mars 2023
18. Kort information om nämndintroduktionsdagar 9-10 februari 2023
19. Redovisning av anmälningsärenden
20. Redovisning av delegationsbeslut
21. Förvaltningschefen informerar

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-15] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2023-01-31 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol