Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Ymergården, Jutabo 507 90 Brämhult

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Redovisning av delegationsbeslut 2024-06-18.pdf Pdf, 945.3 kB. 945.3 kB 2024-06-11 15.59
Redovisning av anmälningsärenden 2024-06-18.pdf Pdf, 16.1 MB. 16.1 MB 2024-06-11 16.00
Fritids- och folkhälsonämnden 2024-06-18 ärendelista.pdf Pdf, 139.1 kB. 139.1 kB 2024-06-11 16.00
Fritids- och folkhälsonämnden 2024-06-18 handlingar.pdf Pdf, 13.3 MB. 13.3 MB 2024-06-11 16.05

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningschefen informerar
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Information om Viskans Park från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen
 6. Uppföljande granskning av Borås Stads personalpolitik
 7. Förlängning av samverkansavtal med Delregional nämnd södra avseende lokalt folkhälsoarbete i
  Borås stad för 2025
 8. Fritids- och folkhälsonämndens uppföljning av Överenskommelsen
 9. Etablering av Fuzed i Borås
 10. Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond 3, 2024
 11. Redovisning av anmälningsärenden
 12. Redovisning av delegationsbeslut
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-13] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2024-06-18 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol