Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Grundskolenämnden, sammanträde 2019-09-23 18.00

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 20190923 protokoll.pdf 305.1 kB 2019-09-30 09.37
Altrnativt förslag_SD_Ärende 7_Beslut om målvärde KF indikatorer.pdf 97.3 kB 2019-09-30 09.37

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2019-09-23 kallelse och handlingar v4.pdf 8.2 MB 2019-09-23 11.12
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tid: 2019-09-23 18.00
Plats: Olovsholmsg. 32 plan 1 lokal Borgstena

Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad: 2019-09-30 09.39

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Grundskolenämnden , sammanträde 2019-09-23 18.00

g q n C