Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Grundskolenämnden, sammanträde 2020-01-28 18.00

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2020-01-28 kallelse och handlingar.pdf 14 MB 2020-01-17 07.14
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tid: 2020-01-28 18.00
Plats: Olovsholmsg. 32, lokal Borgstena plan 1

Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad: 2020-01-17 07.16

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Grundskolenämnden , sammanträde 2020-01-28 18.00

g q n C