Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Grundskolenämnden, sammanträde 2020-05-26

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Kallelse

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Ärenden
1. Upprop och val av justerande personer
2. Fastställande av föredragningslista
3. Information från förvaltningschefen
4. Budgetuppföljning per april 2020, T1 Grundskolenämnden Dnr 2019-00191 3.5.4.0
5. Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2020
Dnr 2020-00048 3.5.4.0
6. Avstämning uppföljning av Grundskolenämndens beslut Dnr 2019-00119 3.5.4.0
7. Riskanalys 2021 Dnr 2020-00050 3.5.4.0
8. Framställan: Albanoliden 1, Guldbaggen 35 ny förhyrning grundskolan bemanningsenheten för pedagogik
Dnr 2020-00060 3.5.4.0
9. Initiativärende från (V): Redovisning om avbruten samverkan om skolfritidsledare
Dnr 2020-00062 3.5.4.0
10. Anmälningsärenden per maj 2020 Dnr 2019-00185 3.5.4.0
11. Delegationsbeslut per maj 2020 Dnr 2019-00187 3.5.4.0

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2020-05-26 protokoll.pdf 404.4 kB 2020-09-01 10.57

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2020-05-26 kallelse och handlingar.pdf 8.8 MB 2020-05-15 10.37
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tid: 2020-05-26 17.30
Plats: Olovsholmsg. 32 lokal Borgstena plan 1

Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad: 2020-08-28 13.49

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-05] Grundskolenämnden , sammanträde 2020-05-26

g q n C