Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Grundskolenämnden, sammanträde 2020-06-16 18.00

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2020-06-16 protokoll.doc.pdf 360.1 kB 2020-09-14 11.44

Kallelse

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Ärende

1. Upprop och val av justerande personer

2. Fastställande av föredragningslista

3. Information från förvaltningschefen

4. Budgetuppföljning per maj 2020 Dnr 2019-00191 3.5.4.0

5. Information om budget 2021:1 Grundskolenämnden Dnr 2020-00007 3.5.4.0

6. Fastställande av riskanalys för intern kontroll 2021 Grundskolenämnden Dnr 2020-00050 3.5.4.0

7. Kvalitetsrapport värdegrund 2020 Dnr 2020-00057 3.5.4.0

8. Uppföljning av Plan för jämställdhetsintegrering Grundskoleförvaltningen Dnr 2018-00056 3.5.4.0

9. Studiecoacher Dnr 2020-00058 3.5.4.0

10. Återrapportering: Formaliserade inflytandeforum på samtliga fritidshem Dnr 2019-00103 3.5.4.0

11. Återrapportering till nämnden: Initiativärende: Redovisning om avbruten samverkan om skolfritidsledare Dnr 2020-00062 3.5.4.0

12. Uppföljning av Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018 2020 Dnr 2018-00105 3.5.4.0

13. Redovisning av Grundskolenämndens uppföljning av åtgärder utifrån uppdrag: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Dnr 2018-00113 3.5.1.25

14. Yttrande över remiss - Biblioteksprogram 2020-2023 Dnr 2020-00035 3.5.4.0 

15. Modul till Engelbrektskolan Dnr 2020-00073 3.5.4.0

16. Initiativärende M och KD: Tidigare stöd till barn med autism Dnr 2020-00072 3.5.4.0

17. Anmälningsärenden per juni 2020 Dnr 2019-00185 3.5.4.0

18. Delegationsbeslut per juni 2020 Dnr 2019-00187 3.5.4.0

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2020-06-16 kallelse och handlingar v4.pdf 10.9 MB 2020-06-12 14.46
Kopia av S-Mitt förslag (002).xlsx 158.2 kB 2020-06-11 07.10
Kopia av M-KD förslag.xlsx 154.4 kB 2020-06-11 07.10
Kopia av SD förslag (002).xlsx 20.5 kB 2020-06-11 07.10
Kopia av Vänsterpartiets förslag (002).xlsx 152.7 kB 2020-06-11 07.11
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tid: 2020-06-16 18.00
Plats: Olovsholmsg. 32 lokal Tämta plan 5

Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad: 2020-06-22 09.45

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-05] Grundskolenämnden , sammanträde 2020-06-16 18.00

g q n C