Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Grundskolenämnden, sammanträde 2020-10-20 17.00

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Tid:
Plats: lokal Älvsborg A och B, Grand Hotell

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2020-10-20 protokoll till webb.pdf 332.7 kB 2020-10-27 19.12
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2020-10-20 kallelse och handlingar v3.pdf 4.4 MB 2020-10-19 09.42

Ärenden

 1. Upprop och val av justerande personer
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Budgetuppföljning per september 2020 Dnr 2019-00191 
 5. Kvalitetsrapport undervisning och resultat 2020 Dnr 2020-00079 
 6. Återrapportering av uppdrag: Analys av likvärdighetsproblemen i Borås Stads fritidshemsverksamhet Dnr 2020-00106 
 7. Återrapportering av uppdrag: Distributionscentralen 2020 Dnr 2020-00112 
 8. Yttrande över remiss Cykelstrategi - Borås Stad Dnr 2020-00090 
 9. Grundskolenämndens sammanträdesdagar 2021 Dnr 2020-00086 
 10. Initiativärende: Förstärkt belysning på de skolgårdar där behov finns ur trygghetssynpunkt Dnr 2020-00119 
 11. Initiativärende: Möjliggör bruket av narkotikahundar Dnr 2020-00120
 12. Anmälningsärenden per oktober 2020 Dnr 2019-00185 
 13. Delegationsbeslut per oktober 2020 Dnr 2019-00187 
Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-28] Grundskolenämnden , sammanträde 2020-10-20 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol