Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Servicekontoret, lokal Ugglan samt på distans

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2020-12-15 protokoll.pdfPdf, 697.1 kB. 697.1 kB 2020-12-22 13.40

Kallelse och handlingar

Ordförande, justerare (Ulf Sjösten), förvaltningschef, nämndsekreterare samt IT-ansvarig deltar vid mötet på plats. Övriga ledamöter och ersättare, adjungerade tjänstemän samt fackliga företrädare deltar på distans.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Ärenden

 1. Upprop och val av justerande personer
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Information från förvaltningschefen
 4. Budgetuppföljning per november 2020 Dnr 2019-00191
 5. Budget 2021:2 för Grundskolenämnden Dnr 2020-00007
 6. Beslut interkommunal ersättning 2021 Dnr 2020-00147
 7. Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2021, Internationella Engelska skolan i Sverige AB Dnr 2020-00142
 8. Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2021, Montessoriskolan Malmen Dnr 2020-00143
 9. Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2021, Borås Kristna skola Dnr 2020-00144
 10. Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2021, Kunskapsskolan i Sverige AB Dnr 2020-00145
 11. Ersättning till Enskild pedagogisk omsorg 2021 Ströms slott AB Dnr 2020-00146
 12. Kvalitetsrapport Fritidshem 2020 Dnr 2020-00087
 13. Återrapportering av uppdrag om skolskjuts 2020 Dnr 2020-00098
 14. Återrapportering av uppdrag: Åtgärdsplan för andelen som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram Dnr 2020-00118
 15. Yttrande över remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås stad Dnr 2020-00127
 16. Yttrande över motion: Tillgängliggör statistik om fristående skolor dnr 2020-00110
 17. Anmälningsärenden per december 2020 Dnr 2019-00185
 18. Delegationsbeslut per december 2020 Dnr 2019-00187
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2020-12-15 kallelse och handlingar v8.pdfPdf, 8.6 MB. 8.6 MB 2020-12-14 08.09

Alternativa förslag, tilläggsyrkanden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
GRN Budget 2021 kolon 2 tilläggsförslag M och KD.version 4.pdfPdf, 423.7 kB. 423.7 kB 2020-12-14 08.10
Tilläggsyrkanden_Budget_2021.2_SD_GRN.docxWord, 80.5 kB. 80.5 kB 2020-12-14 08.11
GRN 201215 Vänsterpartiets budgetförslag (002).pdfPdf, 140.2 kB. 140.2 kB 2020-12-11 10.42
Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-03] Grundskolenämnden , sammanträde 2020-12-15 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol