Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Distansmöte

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2021-01-26 protokoll.pdf 313.6 kB 2021-02-02 14.38

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2021-01-26 kallelse och handlingar v6.pdf 1.7 MB 2021-01-25 14.59

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde via Temas-möte den 26 januari 2021 kl. 17:00
Ordinarie sammanträde börjar kl. 18.00

Ordförande, justerare (Ulf Sjösten), förvaltningschef, nämndsekreterare samt IT-ansvarig deltar vid mötet på plats. Övriga ledamöter och ersättare, adjungerade tjänstemän samt fackliga företrädare deltar på distans.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Förädragningslista:

1. Upprop och val av justerande personer
2. Fastställande av föredragningslista
3. Information från förvaltningschefen
4. Resursfördelningsmodellen  
5. Lokalbehovsplan 2022-2024 Grundskolenämnden  
6. Anslagsframställan Myråsskolan  
7. Grundskolenämndens beslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta  
8. Ändring Grundskolenämndens sammanträdesdagar  
9. Initiativärende från SD: Bjud in polisen till nämnden  
10. Initiativärende från V: Nämnden bör följa upp effekterna av fjärrundervisning  
11. Anmälningsärenden per januari 2021  
12. Delegationsbeslut per januari 2021
13. Undersöka möjligheter för webbsändning av sammanträden  

Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-22] Grundskolenämnden , sammanträde 2021-01-26 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol