Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Servicekontoret, lokal Ugglan plan 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2021-01-26 kallelse och handlingar v3.pdf 1.4 MB 2021-01-20 06.34

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Servicekontoret, lokal Ugglan plan 2, tisdagen den 26 januari 2021 kl. 17:00
Ordinarie sammanträde börjar kl. 18.00

Ordförande, justerare (Ulf Sjösten), förvaltningschef, nämndsekreterare samt IT-ansvarig deltar vid mötet på plats. Övriga ledamöter och ersättare, adjungerade tjänstemän samt fackliga företrädare deltar på distans.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Ärenden

1. Upprop och val av justerande personer
2. Fastställande av föredragningslista
3. Information från förvaltningschefen
4. Resursfördelningsmodellen Dnr 2021-00003 3.5.4.0 1
5. Lokalbehovsplan 2022-2024 Grundskolenämnden Dnr 2020-00141 3.5.4.0 1
6. Anslagsframställan Myråsskolan Dnr 2021-00001 3.5.4.0 1
7. Grundskolenämndens beslut i enlighet med förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta Dnr 2020-00133 3.5.4.0 1
8. Ändring Grundskolenämndens sammanträdesdagar 2021 Dnr 2020-00086 3.5.4.0 1
9. Initiativärende: Bjud in polisen till nämnden Dnr 2021-00009 3.5.1.0 1  
10. Anmälningsärenden per januari 2021 Dnr 2020-00150 3.5.4.0 1
11. Delegationsbeslut per januari 2021 Dnr 2020-00151 3.5.4.0 1

Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-22] Grundskolenämnden , sammanträde 2021-01-26 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol