Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Tid:
Plats: Distansmöte

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2021-02-24 protokoll.pdfPdf, 380.8 kB. 380.8 kB 2021-03-02 09.58
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2021-02-24 kallelse och handlingar v3.pdfPdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2021-02-23 12.00

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Ärenden
1. Upprop och val av justerande personer
2. Fastställande av föredragningslista
3. Information från förvaltningschefen
4. Årsredovisning 2020 Grundskolenämnden Dnr 2019-00191
5. Miljörapport tertial 3 2020 Grundskolenämnden Dnr 2020-00081 
6. Uppföljning av Intern kontrollplan 2020 Grundskolenämnden Dnr 2019-00079 
7. Redovisning av inkomna synpunkter 2020 Grundskolenämnden Dnr 2020-00085 
8. Grundskolenämndens beslut i enlighet med förordning om utbildning vid spridning av smitta Dnr 2020-00133 
9. Uppföljning av Grundskolenämndens beslut Dnr 2019-00119 
10. Framställan: Modul Dalsjöskolan Dnr 2021-00017
11. Ansökan från Stiftelsen Roya Foundation om godkännande som huvudman för grundskola Dnr 2021-00021
12. Ansökan från AB Borås Kristna Skola om godkännande som huvudman för en grundskola  Dnr 2021-00024 
13. Avstängning av skolornas wifi efter verksamhetstid Dnr 2021-00005
14. Arbetsgrupp Resursfördelningsmodellen Dnr 2021-00003
15. Anmälningsärenden per februari 2021 Dnr 2020-00150 
16. Delegationsbeslut per februari 2021 Dnr 2020-00151 

Olovsholmsgatan 32

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-22] Grundskolenämnden , sammanträde 2021-02-24 18.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol